پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

اعمال عبادی در ماه شعبان برگرفته از کتاب شریف اقبال الاعمال نوشته سید بن طاووس

فهرست ایام خاص زیارتی امام حسین (علیه السلام) در طول ماه های سال برگرفته از کتب دعایی و حدیثی شیعه که بطور یکجا جمع و استخراج شده است

اعمال عبادی در ماه محرم برگرفته از کتاب شریف اقبال الاعمال نوشته سید بن طاووس

اعمال ماه ذی حجه برگرفته از کتاب نورانی اقبال الاعمال نوشته عالم ربانی سیدبن طاووس

اعمال ماه ذی قعده برگرفته از کتاب شریف اقبال الاعمال نوشته عالم ربانی سیدبن طاووس

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com