پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

حکایتی از یتیم نوازی امام علی علیه السلام

کمال اگر طلبی، مرد جود و احسان باش ...

تقابل انسان های بی احساس با خیرین با احساس

طرز رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست

مفهوم یتیم

نیکی به پدر و مادر

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com