پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

نیکوکاران از آنچه خود دوست دارند انفاق می کنند

مسابقه در خدمت رسانی - قسمت 2

مسابقه در خدمت رسانی - قسمت 1

توانمندی و امانت داری

ویژگی نیکوکاران: ایمان

ویژگی نیکوکاران: صبر و استقامت

ویژگی نیکوکاران: ایثار و از خود گذشتگی


2 صفحه بعدی >>

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com